Medytacja – jako forma leczenia

budda
Medytacja to sposób sprawowania kontroli nad umysłem dla
osiągnięcia stanu pełnego odprężenia, wyciszenia i głębokiej samoświadomości umysłu. Medytacje zaleca się zazwyczaj w programach leczenia napięć emocjonalnych i bólu fizycznego zamiast stosowania leków uspokajających oraz środków przeciwbólowych
Jest to praktyka starożytna, stosowana od wieków przez uzdrowicieli oraz przywódców duchowych. Stanowi też ona podstawę wszystkich religii Wschodu. Buddyjscy przywódcy duchowi wierzyli, że podczas medytacji w wyzwolonym umyśle uwalniają się m.in. moce uzdrawiające. W Stanach Zjednoczonych szerokie zainteresowanie tym zjawiskiem zaczęło się w latach sześćdziesiątych, kiedy Maharishi Mahesh Yogi przybył z Indii, aby uczyć’własnej techniki medytacji. Był to rodzaj medytacji transcendentalnej, nie wymagający szczególnej dyscypliny umysłowej czy fizycznej. Technika ta polegała wyłącznie na monotonnym skandowaniu określonych dźwięków lub na skupieniu myśli na określonym pojęciu, dwa razy dziennie przez pół godziny
W początku lat 70. takiej formy medytacji spróbowało 90 tys. Amerykanow i wielu spośród nich zgłosiło się do badań naukowych nad
jej efektami. Wydział Lekarsld Uniwersytetu Massachusetts był pierwszym ośrodkiem medycznym, w którym stworzono klinikę intensywnego szkolenia W dziedzinie medytacji. Czytaj dalej Medytacja – jako forma leczenia

Joga oraz inne formy terapii ruchowej

taichi      W terapiach tych dla osiągnięcia zdrowia fizycznego i równowagi emocjonalnej wykorzystuje się specjalne zestawy ćwiczeń i kładzie
nacisk na dyscyplinę umysłową. Zakres ćwiczeń jest szeroki, począwszy od powolnych mchów jogi oraz tai chi, do bardziej gwałtownych i mocnych wymachów przy aerobiku i sztukach walk wschodu, jak np. karate. W terapiach ruchowych wprowadza się również elementy fizykoterapii. W ćwiczeniach jogi kładzie się nacisk na medytacje, głębokie oddychanie oraz przyjmowanie określonych pozycji i wykonywanie specyficznych mchów W sztukach walk Wschodu również pojawiają się elementy medytacji i określone zestawy mchów, jednak najważniejsze są ćwiczenia w zakresie samokontroli i samoobrony Chociaż jest W nich wiele elementów walki, ułożenia tych terapii są całkowicie pacyfistyczne, a celem jest osiągnięcie zdrowia psychicznego i fizycznego. Aerobik poprawia czynności układu sercowo-naczyniowego, a ćwiczenia z fizykoterapii pomagają leczyć choroby układu mięśniowa-kostnego oraz im zapobiegać.
Korzenie terapii ruchowych sięgają starożytnych filozofii i praktyk wschodu. Joga w sanskrycie oznacza m.in. łączenie się, a osoby uprawiające zalecane ćwiczenia i techniki medytacji twierdzą, że dzięki nim rzeczywiście osiągają jedność z wszechświatem. Niektórzy uważają, że techniki walk Wschodu pochodzą od starożytnych rytualnych tańców i praktyk medytacyjnych. Inna teoria, oparta na legendzie, utrzymuje, ze zasady jogi opracował buddyjski mnich Bodhidarma, twórca buddyzmu zen.” Legenda głosi, że nauczał on młodych kapłanów i tak przeraziła go ich słaba kondycja fizyczna spowodowana brakiem
mchu, że przygotował zestaw ćwiczeń rytualnych, które
miały pomóc im W nabraniu siły i energii. Czytaj dalej Joga oraz inne formy terapii ruchowej

Hydroterapia

hydro
Hydroterapia polega na zastosowaniu wody w leczeniu chorób, w łagodzeniu bólu, osiąganiu uczucia odprężenia i podtrzymywaniu dobrego stanu zdrowia. Dla celów terapeutycznych woda może być ciepła lub zimna, podawana W postaci lodu lub pary. Leczenie polega na stosowaniu kąpieli w wodzie zimnej, chłodnej, ciepłej lub gorącej  w pełnym zanurzeniu, takich nasiadówek, kąpieli błotnych, łaźni parowych, sauny, cienkich biczów wodnych, nacierania solą, biczów szkockich, gorących bądź zimnych okładów miejscowych oraz wlewów do okrężnicy, czyli mycia wewnętrznej ścianki jelita grubego.  Hydroterapia polega również na piciu wód mineralnych o szczególnych właściwościach, np. wspomagających trawienie. jest to forma hydroterapii stosowana W Wielu uzdrowiskach europejskich.
Powszechna niemal dostępność wody sprawiła, że od zarania dziejów stosowano ją W leczeniu chorób i zapobieganiu im we wszystkich prawie kulturach. Typowym przykładem takiego wykorzystania wody są wspaniałe ogólnodostępne łaźnie publiczne wznoszone przez starożytnych Rzymian, zazwyczaj W pobliżu stadionów sportowych i sal gimnastycznych, co pozwalało uprawiać życie towarzyskie zarówno podczas gimnastyki, jak i odpoczynku, a jednocześnie zapewniało dbałość o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. W Finlandii sauny znano już 2 tys. lat temu. Do dzisiaj popularne są w Stanach Zjednoczonych rosyjskie i tureckie łaźnie parowe. Tradycję korzystania z nich przywieźli z sobą wiele lat temu imigranci przybyli z tamtych krajów. W ostatnich larach bardzo wzrosło znaczenie hydroterapii W fizykoterapii i rehabilitacji.
Czytaj dalej Hydroterapia

Leczenie hipnozą

hipnoza11    Hipnoza to stan zmienionej świadomości, W którym uwaga skupiona jest na szczególnym pojęciu lub wspomnieniu. Zebrano niezwykle obszeniy materiał dowodowy, świadczący o skuteczności leczenia hipnozą. Nie każdego wszakże można wprowadzić W stan głębokiego transu; niektórzy popadają jedynie W lekki trans hipnotyczny, ponieważ nie mogą lub podświadomie nie chcą poddać się takiej formie leczenia i osiągnąć stanu pełnej koncentracji.
Hipnoza ma niezwykle barwną historię: od starożytnych uzdrawiaczy począwszy, aż po wiek XVIII, kiedy lekarz wiedeński dr Franz
Mesmer wprowadzał chorych W trans przed audytorium teatralnym (stąd określenie mesmeryzm). Dopiero w późnych latach 50, spojrzenie na hipnozę zaczęło się zmieniać i przestawano kojarzyć ją z praktykami szarlatanów czarnych charakterów oglądanych na ekranach kina. Czytaj dalej Leczenie hipnozą

Czym jest foto terapia ?

Jest to terapia, W której światło naturalne lub sztuczne wykorzystywane jest W leczeniu chorób, takich jak łuszczyca, osteomalacja czy sezonowe zaburzenia psychiczne o podłożu afektywnym
Od Wielu lat wykorzystuje się działanie naturalnego światła słonecznego lub sztucznych promieni ultrafioletowych W leczeniu
chorób skóry Po raz pierwszy wykorzystano światło w leczeniu zespołu sezonowych zaburzeń psychicznych o podłożu afektywnym
W larach 80., kiedy lekarze zauważyli, że depresje występowały najczęściej podczas długich zim, gdy dni
Leczenie światłem może stosować lekarz, fizykoterapeuta lub psycholog. Leczenie może odbywać się także w domu, pod nadzorem
wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia
Leczenie światłem, czyli fototerapia jest obecnie leczeniem z wyboru W zespołach depresyjnych i w znacznym stopniu zastępuje
leki antydepresyjne oraz techniki psychoterapeutyczne, stosowane
jest też W leczeniu łuszczycy oraz innych zmian skórnych ze Świądem, często w połączeniu z lekami. Światłem leczy się krzywicę
u dzieci, a także zespół rozmiękania kości (osteomalacji) u dorosłych. Zaburzenia te wywołane są brakiem witaminy D wytwarzaną przez organizm pod wpływem promieni słonecznych. Leczenie światłem wywiera zbawienny wpływ na ludzi starszych, zmuszonych do stałego przebywania W pomieszczeniach zamkniętych.Pod wpływem promieni świetlnych kości wzmacniają się, a objawy depresji ustępują. Zółtaczkę u noworodków leczy się promieniami ultrafioletowymi. Światłem można również leczyć zaburzenia snu oraz biorytmu, których doświadczają osoby pracujące na drugą zmianę lub odbywające podroże do innych stref czasowych. Czytaj dalej Czym jest foto terapia ?

Leczenie muzyką

       Jest to forma terapii, która wykorzystuje muzykę do poprawy kondycji fizycznej i psychicznej człowieka, a zarazem niewerbalny sposób komunikowania się osób niezdolnych do wyrażania swoich uczuć i myśli słowami.
Terapeutyczne działanie muzyki ma zapewne swoje początki w czasach, gdy pierwsi ludzie dla przywołania dobrych duchów lub wypędzenia złych mocy tupali i klaskali podczas rytualnych obrzędów w mitologii greckiej znaleźć można wiele aluzji do uzdrawiającej mocy muzyki, a w innych starożytnych kulturach i religiach leczenie muzyką było również znane i praktykowane. Wielu współczesnych amerykańskich naukowców wykorzystuje terapię muzyką w swoich praktykach leczniczych. Należy do nich dr Oliver Sacks, neurolog, autor pracy „Awakenings” („Pizebudzenia”‚),
który 0 uzdrawiającej mocy muzyki przekonał się W roku 1967 podczas pracy z chorymi katatonicznymi. W książce wydanej W 1973 r., na podstawić której powstał potem film, zawarł opis przebiegu leczenia muzyką, jej oddziaływania na chorych oraz proces ich stopniowego przystosowywania się do otaczającego świata po latach trwania w stanie katatonicznym. W Ruskinstitute for Rehabilitation Medicine (Instytucie Medycyny Rehabilitacyjnej im. Ruska) W Nowym Jorku leczenie muzyką włączono do programów terapeutycznych dla ludzi w różnym wieku, cierpiących na rożne zaburzenia fizyczne i psychiczne. Czytaj dalej Leczenie muzyką

Wszystko o zdrowiu